Odrábam od porobenia

Odrábanie od porobenia

Aj toto je jedná z nepríjemných veci ktoré sa stavajú v živote, bez toho aby ste o niečom tušili. Začnete byt unavení potom sa vám prestane dariť a nakoniec ochoriete a ani nebudete vôbec tušiť čo sa deje. Ľudia sú v dnešnej dobe dosť závistlivý a vedia druhým dosť znepríjemniť život, len preto že vám sa dary no a im nie. Tak prečo by vám to troška neskomplikovali. Dá sa to pekne odstrániť ak...

Čo je to kliatba?

Kliatby sa objavujú Biblii a aj v rôznych svätých knihách sveta už po celé stáročia a pripisuje sa im magický zmysel. Je to jednoducho z dôvodu, že čomu človek nerozumel, tak tomu pripísal magické kvality. Je celkom logické, že keďže sa spomínajú po celom svete, tak ich musíme zobrať vážne a nemôžeme ich pokladať iba za dáke nezmysly. Ako príklad uvediem čiernu mágiu, ako je Africké Woodoo.

Dnes už všetci vieme, že táto naša realita v ktorej žijeme je realita dualít. To znamená, že všetko má svoj protiklad, muž - žena, dobro - zlo, bohatstvo - chudoba a tak podobne. Prekliatie je jednoducho protiklad požehnania. Čiže inými slovami povedané, je že prekliatie je vyslovené negatívne želanie obalené do emócií. Na to aby sme pochopili princíp kliatby a ako funguje, tak si musíme uvedomiť tieto dva vedecké fakty:

Čínska spiritualita je založená na tak zvanom Qi,( vyslovuje sa Číí ) čo je v podstate prietok pozitívnej energie. Hodne ľudí praktikuje cvičenia na kultivovanie svojho Qi a to pomocou Qi Gong, Tai Qi, alebo Yogy. Tak isto aj Feng Shui ( vysloveje sa Foung Šuéj ) sa zaoberá zveľaďovaniu príbytkov ľudí a to umožnením voľného prietoku tejto životodarnej energie. Voľný prietok Qi životom jednotlivca je nevyhnutný, ba dokonca môžeme povedať, že náš život závisí na ňom, presne tak ako závisíme na vzduchu ktorý dýchame.

2, Všetci ľudia sú súčasťou, alebo sú napojení iba na jedno vedomie. Kvantová fyzika to volá Vedomie spojeného poľa. Spirituálny svet zase Vesmírne vedomie, alebo Tvorca, alebo Boh, ale v podstate sa jedná o tú istú vec. Týmto sa dá aj vysvetliť telepatia, ktorá existuje medzi dvojičkami, alebo medzi matkou a dieťaťom. V skutočnosti všetci máme schopnosť telepatie, ale spomenuté prípady ju majú akosi vyvinutú od prírody. Ostaní ľudia ju musia pracne rozvinúť.

1, Všetko čo je okolo nás v celej tejto našej realite je vibrácia a každá vec vibruje svojou určitou vibráciou. Čím je frekvencia vibrácie vyššia, tak tým je daný predmet, alebo materiál jemnejší. Na príklad železo a betón vibrujú oveľa nižšou frekvenciou ako je voda a voda vibruje o veľa nižšie ako vzduch, alebo svetlo atď..

Určite ste už počuli porekadlo, ktoré vraví že Naše myšlienky vytvárajú vašu realitu. Presnejšie povedané sa jedná o myšlienky, ktoré sú obalené s emóciou. A toto nás privádza k samotnej kliatbe, ktorá je vo väčšine prípadov urobená neúmyselne.

Väčšina preklatí je nie je úmyselných a môže nás ovplyvniť iba ak frekvencia našej aury je z nejakej príčiny znížená. Ak je toto prípad a my žijeme v negatívnom prostredí, tak táto negatívna energia sa akosi nalepí na našu auru a z toho dôvodu niektorí ľudia robia očisťovaciu procedúru. Ale to záleží na jednotlivcovi a jeho okolnostiach.

V mojom prípade sa jednalo o veľké množstvo ľudí ktorí zvaľovali vinu za svoju nepriaznivú situáciu v ktorej sa ocitli na mňa, takže toto nevytvorilo iba vlnky, ale celú tsunámi negatívnej energie v ktorej som sa topil po celé tri roky.

Tento náš úmysel znásobí silu vĺn putujúcich spoločným vedomím k danej osobe. Tu tieto vlny vytvoria akúsi bariéru, ktorá zabraňuje voľnému prietoku Qi .Keďže frekvencia týchto vín je negatívna, tak priťahuje k sebe iba negatívne veci. Ako dlho bude takáto kliatba v účinku, záleží na tom koľko energie bolo do nej vložené.

Za každým ak o niekom myslíme v zlom alebo s hnevom, tak mu posielame negatívnu energiu. Vyzerá to ako keď hodíme kamienok do vody a ten vytvorí na vode kruhové vlnky. Ak k takejto myšlienke obalenej svojimi emóciami pridáme svoje želanie a nasmerujeme to na konkrétnu osobu, tak sme vytvorili kliatbu.

Ak sa k takejto kliatbe pridá obrad, alebo ceremónia, tak toto funguje ako zosilňovač a mnohokrát znásobí úmysel osoby, ktorá takúto ceremóniu robí. Keďže žijeme v dualite, tak toto všetko funguje aj opačným smerom, čiže aj pre pozitívny účel a diaľkové liečenie. Toto je aj dôvod prečo Americkí indiáni a aj rôzne náboženstvá používajú na svojich zhromaždeniach rôzne obrady a ceremónie.

Kontaktujte ma

Názov ulice 22, Bratislava,
Slovenská republika
+421 907 668 860
knihaosudu@gmail.com