Veštenie z tarotových kariet

TAROT

Tarotové karty oslovujú nevedomie, kde je uložené všetko, čo kedy človeka postretlo. Tu je miesto nádejí, prianí, obáv, obrazu o sebe a o svete, ale aj vnútornej múdrosti. Tu je to, čo zvnútra riadi život človeka a spôsob, akým človek prežíva sám seba i svet, o čo usiluje a čoho sa snaží vyvarovať. Prostredníctvom tarotových kariet je možné nadviazať kontakt s nevedomím a týmto spôsobom sa priblížiť sám sebe.

Karty Vám odhalia Vaše nevedomie a obsahy v ňom ukryté – Vaše priania, obavy a nádeje. Pomôžu Vám spoznať minulé vplyvy, ktoré viedli k súčasnej situácii, zoznámia Vás so všetkými aspektami Vašej súčasnej situácie a samozrejme aj s nasledujúcimi krokmi, ktoré Vás čakajú. Cesta k skutočnosti vedie cez obrazy a každý, kto pocíti neistotu vo vlastnej skúsenosti, má potom možnosť obrátiť sa k týmto obrazom, napríklad aj prostredníctvom tarotových kariet.

Pri vykladaní kariet je potrebné, aby ste sa uvoľnili a sústredili na otázky, ktoré vás trápia a karty ťahali s citom.

Kontaktujte ma

Kontaktujte ma

Názov ulice 22, Bratislava,
Slovenská republika
+421 907 668 860
knihaosudu@gmail.com